hồ sơ pháp lý

Huy chương vàng sản phẩm, thương hiệu chất lượng cao năm 2015 cho hai nhãn hàng Tảo xoắn Spirulina và Đậu tương lên men Nattokinaza. Giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2016 cho sản phẩm Tảo xoắn Spirulina.

CUP thương hiệu

Chứng nhận thương hiệu VASTCOM

Chứng nhận chất lượng các sản phẩm của VASTCOM

Công bố Tảo Bột

Công bố sản phẩm Natto Viên Nang

Công bố sản phẩm Rượu Đông Trùng Hạ Thảo

Kết quả thử nghiệm của các dòng sản phẩm

Ảnh: 05